logo apiemus Paslaugos Kodel Mes? Kontaktai
tag_apiemus
UAB „Hereditas“ tvarko įmonės apskaitą nuo pirminių dokumentų iki mokesčių skaičiavimo ir deklaravimo. Teikia.juridines paslaugas gyventojų pajamų mokesčio, pelno, pridėtinės vertės, dovanojimo, nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių klausimais. Sėkmingai atstovauja santykiuose su Valstybine mokesčių inspekcija patikrinimų metu, jei Vietinis mokesčių administratoriaus papikdomai priskaičiuos mokesčių, atsižvelgiant į klientų pageidavimus, rašome pastabas, skundžiant šių institucijų veiksmus, atstovaujame teisminiuose ginčuose.
Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, turintys darbo patirtį valstybės tarnyboje, puikiai išmanantys įstatyminę bazę bei norminius aktus, dirba profesonaliai, garbingai, konfidencialiai. Visų mūsų veiklos sričių pagrindinis tikslas – maksimaliai išnaudoti mokestines lengvatas. sumažinti Jūsų verslo riziką ir sąnaudas.